Chat online

In

Thứ sáu, 28 Tháng 12 2012 18:49

Turn off/on Sound Smileys History FAQ Kide Chat
17:52-- System: Welcome!
18:03-- admin: hello hello
18:03-- admin: có ai không
18:03-- admin: cho mình hỏi cái này
18:03-- admin: :D
18:05-- admin: có ai không
18:05-- admin: cho mình hỏi cái này
18:05-- admin: hehe
18:19-- admin: sdfsa
18:21-- admin: cvzx
12:35-- thuat: hehe
12:35-- thuat: chào bạn
12:35-- thuat: bạn cho mình hỏi tí được không
5:43-- tranhao: chao
5:44-- tranhao: :D
5:44-- tranhao: chat loan chuong :D
5:45-- admin: Ban hoi thue xe ah
5:45-- admin: :D
8:05-- admin: nkhhjkj
4:16-- thuat1: fdhasjfhja
4:17-- thuat1: hehe
10:25-- thuat1: hello hello
15:45-- Xevanguoi: admin ơi
15:46-- Xevanguoi: :(
23:57-- anphuthinhsg: @@ hé lô
10:20-- linhpk_pa: xin chảo HIKARRI
10:20-- linhpk_pa: Mình bên du lịch
10:20-- linhpk_pa: muốn thuê xe
10:21-- linhpk_pa: :)
10:21-- linhpk_pa: 15 xe 45 chỗ
10:21-- linhpk_pa: alo ??
18:27-- hikari01: :O
18:27-- hikari01: :-*

Only registered users can send messages, register or login